Lõunakompanii liikmed õpetavad riigikaitseõpetust kolmes Tallinna gümnaasiumis. Aastate jooksul on on läbi viidud palju huvitavaid matkasid, riigikaitselaagreid, laskepäevi, muuseumite külastusi ja ellujäämislaagreid õpilastele. Lisaks on riigikaitselaagrites olnud õpilastel võimalik tutvuda lisaks õppekavale ka sõitmist erinevate maasturitega, tutvuda militaartehnikaga ja relvadega erinevatest ajastutest ning harjuda sõduri eluga. Riigikaitseõpetuse lõpetanud õpilastest on mitmeid, kes läbinud Kaitseväe akadeemia või lahingukooli ning naudivad tegevväelasena teenistust Eesti Kaitseväes.


Esimeseks kooliks oli Tallinna Lilleküla gümnaasium, kus alustati 2011 aastal tundide andmist. 2012 aastal lisandus Tallinna Saksa gümnaasium ja 2013 aastal Mustamäe humanitaargümnaasium. Kõigis eelpool mainitud koolides viivad õppetööd läbi Lõunakompanii teenekad võitlejad ning aasta aastalt on riigikaitseõpetuse aines osalejate arv kasvanud ning pidev töö õpilastega on kasvatanud ka meie liikmete arvu.

Categories: Uncategorized