Miinipilduritele uusaasta ilutulestikud muljet ei avalda, oleme seda kõike juba näinud. Kui meie laseme, siis maa müriseb ja tolmupilved varjutavad päikese.

Miinipildujarühm koosneb aktiivsetest liikmetest kõigilt elualadelt. Olles Tallinna Maleva esimesi miinipildujarühmi on meil tugev teadmiste ning kogemuste pagas, osaletud on õppustel nii Eestis kui ka NATO liitlasriikides. Täna kohtume ja viime läbi harjutusi regulaarselt, oodates juba järgmist võimalust torud kõmisema panna.

Jalaväekompanii miinipildujarühm toetab kompanii lahingutegevust kogu vastutusala piires. Miinipildujarühm on võimeline vastast häirima, neutraliseerima ning hävitama, rajama tõkestuseks suitsuekraane ning toetama lahingutegevust lahinguala valgustamisega. Töö käib tihedas kontaktis jalaväeüksustega, et koostöös võimenduksid kõigi tugevused ning tulemuseks oleks 1+1=3. Relvasüsteemi olemusest tulenevalt liigub miinipildujarühm peamiselt veoautodel, olles seeläbi väga mobiilne, kuid vastavalt vajadusele oleme võimelised täitma ülesandeid ka jalgsi.

Miinipildujarühma peamine relv ning tulejõud on USAs valmistatud 81mm miinipilduja M252. Miinipilduja võimaldab anda efektiivselt täpselt tuld kuni 5,5 km kaugusele kõigis ilmastikuoludes. Lisaks on miinipildurid relvastatud automaatidega AG-3 ning püstolitega USP ning erivahenditega.

Miinipildujarühmaga liitudes on Sinul võimalik töötada keeruka relvasüsteemiga, spetsialiseerudes endale sobivalt. Väljaõpe on regulaarne ning laiapõhjaline, peale töö miinipildujaga hoiame aus ka jalaväelaste oskusi nende kõigi nüanssidega. Lisaks toimub Kaitseliidus rohkelt erinevaid koolitusi (lõhkamised, juhtimiskursused, meditsiin, side, autojuhtimine, erinevad relvakoolitused), kus on võimalik end huvi pakkuval alal täiendada.

Miinipildujarühmaga liitudes on võimalik olla järgnevatel ametikohtadel:

 • Rühmaülem
 • Rühmavanem
 • Rühma sidemees
 • Rühma parameedik
 • Tulejuht
 • Mõõdistaja-sidemees
 • Mõõdistusmeeskonna ülem
 • Mõõdistaja
 • Arvestaja
 • Relvameeskonna ülem
 • Sihtur
 • Abisihtur
 • Laadur
 • Autojuht
Categories: Uncategorized