Miinipilduritele uusaasta ilutulestikud muljet ei avalda, oleme seda kõike juba näinud. Kui meie laseme, siis maa müriseb ja tolmupilved varjutavad päikese.

Miinipildujarühm koosneb aktiivsetest liikmetest kõigilt elualadelt. Olles Tallinna Maleva esimesi miinipildujarühmi on meil tugev teadmiste ning kogemuste pagas, osaletud on õppustel nii Eestis kui ka NATO liitlasriikides. Täna kohtume ja viime läbi harjutusi regulaarselt, oodates juba järgmist võimalust torud kõmisema panna.

Jalaväekompanii miinipildujarühm toetab kompanii lahingutegevust kogu vastutusala piires. Miinipildujarühm on võimeline vastast häirima, neutraliseerima ning hävitama, rajama tõkestuseks suitsuekraane ning toetama lahingutegevust lahinguala valgustamisega. Töö käib tihedas kontaktis jalaväeüksustega, et koostöös võimenduksid kõigi tugevused ning tulemuseks oleks 1+1=3. Relvasüsteemi olemusest tulenevalt liigub miinipildujarühm peamiselt veoautodel, olles seeläbi väga mobiilne, kuid vastavalt vajadusele oleme võimelised täitma ülesandeid ka jalgsi.

Miinipildujarühma peamine relv ning tulejõud on USAs valmistatud 81mm miinipilduja M252. Miinipilduja võimaldab anda efektiivselt täpselt tuld kuni 5,5 km kaugusele kõigis ilmastikuoludes. Lisaks on miinipildurid relvastatud automaatidega AG-3 ning püstolitega USP ning erivahenditega.

Miinipildujarühmaga liitudes on Sinul võimalik töötada keeruka relvasüsteemiga, spetsialiseerudes endale sobivalt. Väljaõpe on regulaarne ning laiapõhjaline, peale töö miinipildujaga hoiame aus ka jalaväelaste oskusi nende kõigi nüanssidega. Lisaks toimub Kaitseliidus rohkelt erinevaid koolitusi (lõhkamised, juhtimiskursused, meditsiin, side, autojuhtimine, erinevad relvakoolitused), kus on võimalik end huvi pakkuval alal täiendada.

Miinipildujarühmaga liitudes on võimalik olla järgnevatel ametikohtadel:

 • Rühmaülem
 • Rühmavanem
 • Rühma sidemees
 • Rühma parameedik
 • Tulejuht
 • Mõõdistaja-sidemees
 • Mõõdistusmeeskonna ülem
 • Mõõdistaja
 • Arvestaja
 • Relvameeskonna ülem
 • Sihtur
 • Abisihtur
 • Laadur
 • Autojuht

2021 a. jaanuari kuu nädalavahetusel toimus kompanii õppus, osalisteks jalaväerühmad ja miinipildujarühm. Meie hõreda võitu ridu aitasid täiendada “põhjakate” võitlejad. Õppuse põhirõhk oli varitsuste teostamine ja varitsusvastased drillid. Erakordsed ilmastikuolud andsid õppusele palju juurde, paks lumi ja peaaegu lakkamatu lumesadu panid proovile võitlejad, varustuse ja riietuse, samuti autod ja autojuhtide sõiduoskused. Varitsusvastaste drillide käigus autokolonni koosseisus olnud miinipildujarühma üritust toetada drilli käigus oma jalaväge miinipildujatulega tuleb lugeda läbikukkunuks. Olukord oli nii kiiresti muutuv, et ajaks kui info sihtmärgi asukohast ja arvestuse andmed meeskondadeni jõudsid ning relvad suunatud sai oli kõik juba ammu läbi. Kolonni pikkuse tõttu ei olnud võimalik kasutada ka otsesihtimist kuna sihtmärki polnud lihtsalt näha. Kuulmise järgi sai määrata kontakti umbkaudse suuna aga täpsemate kaugusandmete puudumine ei võimaldanud vähegi mõtestatud tuld avada. Pigem oleks see olnud ohtlik omadele üksustele. Positiivsema poole pealt sai läbi harjutatud positsioonide vahetused ja -drillid, relvade suunamine.Põgusalt sai tutvuda ja läbi teha väikeüksuste hajutatud lahingtegevuse lahingtoetus-teeninduse ehk LATE drill. Meie LATE teostus oli hea. Arvestades ilmastikuolusid saime õnneks laenata VG kelgud mis olid suureks abiks. “Varustuspeidik” ehk Paekas sai leitud ning varustus ja võitlejad jõudsid ilusti laagrisse. Vastase ohu tõttu ei olnud mõistlik liikuda mööda suuremaid teid. Kuna otse läbi paksu lumega metsa liikumiseks polnud me valmis, tuli kasutada vähem kasutatud kõrvalteid kus liikumine oli samuti raske. Hiljem osutus see otsus õigeks, suuremal ,ristuval teel liikunud vastaste patrull möödus meist 100 meetri kauguselt.Kokkuvõtteks oli kasulik ja õpetlik õppus, lisaks harukordne ilm mis lisas kõigele oma mõõtme. Hea test isiklikule varustusele, vormile ning erialastele teadmistele.

Categories: Uncategorized