Tallinna Lõuna-üksikkompanii jalaväerühm koosneb põhiliselt  väga aktiivsetest ja suhteliselt noores eas olevatest kaitseliitlastest, kellest paljud on alles hiljuti ka läbinud ajateenistuse. Ajateenistuses ja kaitseliidus õpitud, ning õppustelt saadud kogemused annavad aga väga hea ja tugeva põhja taktikaliste ülesannete täitmiseks. Sellest tulenevalt oleme ka rühmas seadnud iseendile väga kõrged nõudmised ja kõik taktikalised ülesanded täidame sarnaselt, kui seda teeksime päris lahingolukorras. Meid iseloomustavateks märksõnadeks on: professionaalsus, aktiivsus, ühtekuuluvus, abivalmidus, ausus kui ka huumor. Metsas viibides tihedalt koos on alati oluline, et säiliks ka üksusesisene huumor ja läbisaamine. 

Jalaväerühma põhiliseks ülesandeks on vastase mõjutamine, takistamine, tõrjumine, viivitamine ja  hävitamine, seega on jalaväerühmal kõige tihedam kontakt vastasega. Samuti teostab jalaväerühm erinevaid luure- ja patrullülessandeid.  Kuna jalaväerühmale antavad ülesanded  võivad varieeruda mitmete erinevate iseloomudega ülesannete vahel siis põhiliselt toimub liikumine maastikul jalgsi.

Jalaväerühma isikooseisu põhiliseks relvastuseks on hetke seisuga AG-3 automaat. AG-3 (AK-4)-tüüpi automaadid kasutavad laskemoona mille mõõtmed on 7,62×51 mm. Lisaks on igas jaos  vähemalt üks lahingpaar nii kuulipilduja MG-3/KSP-58-ga kui ka tankitõrjegranaadiheitja  Carl-Gustav M2-ga. 

Jalaväerühmaga liitudes on Sinul võimalus mängida rolli mitmetes erinevates ametikohtades ning spetsialiseeruda just sellele erialale mis Sinule kõige rohkem huvi pakub. Pidevalt teeme rühmasiseseid drille, kus tuletame meelde ja kinnistame juba õpituid tegevusi relvakäsitlemisel, meditsiiniabi andmisel, maastikul liikumisel ja vastasega kontakti sattumisel. Lisaks toimub kaitseliidus palju erinevaid koolitusi (lõhkamised, erinevate masinate tüübikoolitused, meditsiin, eriala relvade koolitused jne.) millest on võimalik ka osa võtta.

Jalaväerühmaga liitudes on võimalik olla järgnevatel ametikohtadel:

 • Rühmaülem
 • Rühmavanem
 • Rühma sidemees
 • Rühma parameedik
 • Jaoülem
 • Jaoülema abi
 • Laskur-sanitar
 • Täpsuslaskur
 • Kuulipildur/Kuulipilduri-abi
 • Tankitõrje/Tankitõrje-abi
 • Autojuht (C ja D-kat)
Categories: Uncategorized