2021a. Lõuna Üksik-Kompanii laskespordis

Lõuna Üksik-Kompanii täpsuslaskur Peeter Olesk tuli Euroopa meistriks täiskaliibrilises
püstolis 584 punktiga, kusjuures sisekümneid lausa 25 tükki. Teise koha sai sama tulemusega, kuid 17 sisekümnega poolakas Oskar Miliwek.

Samal võistlusel saavutas teine Lõuna Üksik-Kompanii täpsuslaskur Fred Raukas seitsmenda koha, samuti suuepärase tulemusega 578 silma.

Loe lähemalt postimees.ee’st

26.03.2021 New Delhis toimunud olümpiakiirlaskmise harjutuse MK finaalis pälvis esikoha Peeter Olesk, kindlustades sellega koha Tokyo Olümpiamängudel. Lähemalt saab lugeda postimee.ee’st

2019a. parim laskur

2019 aastal oli Lõuna Üksik-Kompanii parim laskur Peeter Olesk ja talle omistati üldkoosolekul pidulikult  rändkarikas ja medal.

Laskespordi ajaloost

Lõuna malevkond (ÜK) andis oma panuse Kaitseliidu ja üldse Eesti laskespordi arengusse.
Seoses Eesti Kaitseliidu loomisega 1924-1925 aasta vahetusel omandasid endile laskerelvi kümned tuhanded kodanikud. Neil tuli nüüd tegemist teha ka nende käsitlemisega ja laskmisega. Organisatoorselt ei suudetud paari esimese aasta jooksul siiski midagi erilist korda saata.

Tekkis mõte arendada laskmist sportliku arengu suunas. Nii lülitatigi Kaitseliidu päevade programmi 1926-1927 aastatel ka laskevõistlused. 1927 lõpp 1928 algus osutusid Eesti rahvusliku laskmise alguseks.

Kaitseliidus pandi maksma laskesportlikule alusele rajatud laskesüsteem ja alus võistluslaskmise liikumisele,- teerajajaks oli siin põhiline Tallinna malev (Tallinna malevas tegutses ka juba las- kespordiklubi). Tallinna malev korraldas esimese laskmise võistluse Helsingi malevaga. Kõik Eesti kaitseorganid kaitsevägi, kaitseliit, politsei ja piirivalve tegutsesid nüüd laskmise alaga. Puudus aga ühine esindatus, mille paikapanekuks jõutakse 10.novembril 1930 toimunud koosolekul Tallinna maleva kutsel olid esindatud kaitseväe, kaitseliidu, piirivalve, politsei ja jahimeeste seltside esindajad. Koosolekul moodustati Eesti Laskurite Liit. Liidu põhikiri koostati 15 jaanuar 1931 ja see kinnitati 24.märtsil 1931. Selle komisjoni liige oli ka üks meie malevkonna juhatuse liige,- advokaat Peterson.
Põhikirjale kirjutasid alla esindajad:
esiteks Tallinna maleva Lõuna malevkonna poolt Reintam, Trumm, Peterson, Teetsov ja Jürgens.
teiseks Tallinna Politsei spordiringi poolt …?
kolmandaks piirivalve Ohvitseride kogu poolt Ergmann

3. aprillil 1931 valiti liidu ajutise juhatuse abiesimeheks Trumm (lõunamalevkond).
26. aprillil 1931 toimus Tallinnas Liidu peakoosolek kus valiti alaline juhatus. Seal hulgas liikmena Trumm (lõunamalevkond). Revisjoni komisjoni hulka valiti Reintam (lõunamalevkond). Liidu kodukorra väljatöötamise komisjoni valiti ka Peterson (lõunamalevkond).

Võistlus: 2021a. Kaitseliidu Tallinna Maleva Karikavõistlused laskmises
Toimus: Männiku lasketiir 24. – 28. august 2021a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna õhk 2021
Toimus: Männiku lasketiir 10. märts – 06. juuni 2021a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna ÜK meistrivõistlused V/K relvadest 2021
Toimus: Männiku lasketiir 25. – 29. mai 2021a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna ÜK T/K meistrivõistlused 2021
Toimus: Männiku lasketiir 17. – 22. mai 2021a.
Tulemused

Võistlus: Tallinna maleva 2021 aasta meistrivõistlused laskmises
Toimus: Männiku lasketiir 24. – 29. mai 2021a.
Tulemused

Võistlus: Kaitseliidu Harju maleva ja Tallinna maleva ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri 2020. aasta laskevõistlus Harjumaa Omavalitsuste Liidu rändkarikale
Toimus: Männiku lasketiir 02. oktoober 2020a.
Tulemused

Võistlus: Harju OVL 2020.a. karikavõistlus laskmises
Toimus: Männiku lasketiir 02. oktoober 2020a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna ÜK T/K meistrivõistlus
Toimus: Männiku lasketiir 16. 18. ja 20. juuni 2020a.
Tulemused

Võistlus: Kaitseliidu Tallinna Maleva Karikavõistlused laskmises
Toimus: Männiku lasketiir 25. – 29. august 2020a.
Tulemused

Võistlus: Tallinna maleva meistrivõistlused laskmises
Toimus: Männiku lasketiir 25. – 30. mai 2020a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna ÜK meistrivõistlus V/K relvadest
Toimus: Männiku lasketiir 26. – 30. mai 2020a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna Õhk
Toimus: Männiku lasketiir 10.-16. märts 2020a.
Tulemused

2021.a. Kaitseliidu Tallinna Maleva Karikavõistlused  laskmises

Võistluse juhend

Eesmärk:

 1. Elavdada malevlaste laskespordialast ettevalmistust ja tõsta laskurite meisterlikkuse taset.
 2. Võimaldada täita Kaitseliidu laskur- ja kütiklasside norme.
 3. Selgitada Kaitseliidu Tallinna Maleva 2021.aasta parimad teenistusrelvadest laskurid.
 4. Valida Kaitseliidu Tallinna Maleva võistkonna liikmed Kaitseliidu Karikavõistlusteks.

Korraldamine:

Võistlused korraldab Kaitseliidu Tallinna Malev.

Aeg ja koht:

24.-28.08.2021

Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiir, Männiku küla, Trapi tee 1, Harju maakond.

Osavõtjad: 

Maleva allüksuste (Kalevi, Toompea, Akadeemiline, Nõmme, Lääne malevkond, Meredivisjon, Rannikukaitse, Põhja, Ida, Lõuna kompanii, NKK) liikmed. Kõik osalevad individuaalarvestuses, kellest 4 paremat igas harjutuses lähevad võistkonna arvestusse.

Ajakava:

24.-27.08.2021

14.00-20.00                 Start (registreerimise alusel)

28.08.2021

10:00-16:00                Start (registreerimise alusel)

Harjutus nr 14 laskurit

3 x 10 lasku automaatrelvast AG 3, AK 4, M-14, G36 või Galil AR

 • Distants 100 m
 • Elektrooniline märk: ringidega rinnakuju
 • 5 proovilasku lamades (4 min), 10 lasku lamades (8 min), 10 lasku põlvelt (10 min), 10 lasku püsti (12 min)

Harjutus nr 24 laskurit

30 lasku 7,65-9 mm püstolist (päästiku surve 1,5kg) ühe või kahe käega. 

 • distants 25 m
 • märkleht: ISSF 25m ringmärk
 • 5 proovilasku (5 min), 10 lasku märklehte 5 lasuliste seeriatena, seeriaks aega 5 minutit.

Harjutus nr 32 laskurit

30 lasku sõjapüssist 300m (AG 3, AK 4, M-14, SKY)

 • Distants 300 m
 • Elektrooniline märk: ISSF 300m ringmärk
 • 10 proovilasku lamades (10 min), 30 lasku lamades (30min)

Võistlustingimused:

 • Võistlus on individuaal-võistkondlik. 
 • Võistkonna arvestusse lähevad iga üksuse  4 paremat tulemust automaadist 100m, 4 püstolist 25m ja 4 sõjapüssist 300m.
 • Lamades ja põlvelt asendis võib kasutada rihma ja põlvelt põlvekotti.
 • Võistlusriietus – välivorm vastavalt aastaajale, selle puudumisel tavariietus.

 

Tulemuste arvestamine:

Võistkondliku paremusjärjestuse määrab võistkonna 12 tulemuse  summa.

Individuaalselt arvestatakse paremusjärjestus vastavalt tulemusele. Selgitatakse parimad laskurid 3 harjutuse kokkuvõttes.

Tulemuste arvestamine ja paremusjärjestus selgitatakse kehtiva võistlusmäärustiku järgi.

Autasustamine:

Esimest kolme võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.

Individuaalselt autasustatakse iga harjutuse kolme paremat oma võistlusklassis karikaga. Autasustatavad: 1. naised, 2. mehed kuni 64 (s.a. 1957), mehed 65+ (s.a. 1956).

Kolme harjutuse kokkuvõttes 3 esimest autasustatakse vastavate karikatega. 

Toitlustamine:

Võistlejate ja kohtunike toitlustamine toimub Männiku lasketiirus KL Tallinna Maleva poolt.

Registreerimine:

Laskurite nimekirjade saatmine e-mailile karin.muru@kaitseliit.ee 23.08.2021.

Muud:

Maleva üksused teevad nimelise taotluse oma relvurile relvade kättesaamiseks. Kokkuleppel saab kasutada ka Männiku lasketiiru relvi.KL Tallinna Malev kindlustab võistkonnad laskemoonaga 5,56x45mm ja 7,62x51mm, 9mm (vastavalt võimalusele),  mis väljastatakse Männiku lasketiirus kohapeal. Kõrvaklapid saab Männiku lasketiirust kohapealt, kuid soovitav on kasutada oma isiklikke kõrvaklappe. Vaatlustorudega varustatakse vastavalt võimalusele. Võistlused viiakse läbi vastavalt kehtivale laskespordi võistlusmäärustikule. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal Männiku lasketiirus.

Categories: Uncategorized