2022a. parimad laskurid

“Parim Laskur” kategoorias II koht Jüri Kilvits
“Parim Laskur” kategoorias III koht Taivo Kruuspan
Parim laskur t/k püstoli arvestuses Fred Raukas
Parim laskur sõjapüssi (3×10) arvestuses Jüri Kilvits

2021a. parimad laskurid

“Parim Laskuri” kategoorias I koht Peeter Olesk (2019a.,2020a.,2021a. Parim Laskur), II koht Jüri Kilvits, III koht Taivo Kruuspan
Parim laskur sõjapüstoli arvestus Fred Raukas
Parim laskur automaadi komplekslaskmises Jüri Kilvits

2021a. Lõuna Üksik-Kompanii laskespordis

Lõuna Üksik-Kompanii täpsuslaskur Peeter Olesk tuli Euroopa meistriks täiskaliibrilises
püstolis 584 punktiga, kusjuures sisekümneid lausa 25 tükki. Teise koha sai sama tulemusega, kuid 17 sisekümnega poolakas Oskar Miliwek.

Samal võistlusel saavutas teine Lõuna Üksik-Kompanii täpsuslaskur Fred Raukas seitsmenda koha, samuti suuepärase tulemusega 578 silma.

Loe lähemalt postimees.ee’st

26.03.2021 New Delhis toimunud olümpiakiirlaskmise harjutuse MK finaalis pälvis esikoha Peeter Olesk, kindlustades sellega koha Tokyo Olümpiamängudel. Lähemalt saab lugeda postimee.ee’st

2019a. parim laskur

2019 aastal oli Lõuna Üksik-Kompanii parim laskur Peeter Olesk ja talle omistati üldkoosolekul pidulikult  rändkarikas ja medal.

Laskespordi ajaloost

Lõuna malevkond (ÜK) andis oma panuse Kaitseliidu ja üldse Eesti laskespordi arengusse.
Seoses Eesti Kaitseliidu loomisega 1924-1925 aasta vahetusel omandasid endile laskerelvi kümned tuhanded kodanikud. Neil tuli nüüd tegemist teha ka nende käsitlemisega ja laskmisega. Organisatoorselt ei suudetud paari esimese aasta jooksul siiski midagi erilist korda saata.

Tekkis mõte arendada laskmist sportliku arengu suunas. Nii lülitatigi Kaitseliidu päevade programmi 1926-1927 aastatel ka laskevõistlused. 1927 lõpp 1928 algus osutusid Eesti rahvusliku laskmise alguseks.

Kaitseliidus pandi maksma laskesportlikule alusele rajatud laskesüsteem ja alus võistluslaskmise liikumisele,- teerajajaks oli siin põhiline Tallinna malev (Tallinna malevas tegutses ka juba las- kespordiklubi). Tallinna malev korraldas esimese laskmise võistluse Helsingi malevaga. Kõik Eesti kaitseorganid kaitsevägi, kaitseliit, politsei ja piirivalve tegutsesid nüüd laskmise alaga. Puudus aga ühine esindatus, mille paikapanekuks jõutakse 10.novembril 1930 toimunud koosolekul Tallinna maleva kutsel olid esindatud kaitseväe, kaitseliidu, piirivalve, politsei ja jahimeeste seltside esindajad. Koosolekul moodustati Eesti Laskurite Liit. Liidu põhikiri koostati 15 jaanuar 1931 ja see kinnitati 24.märtsil 1931. Selle komisjoni liige oli ka üks meie malevkonna juhatuse liige,- advokaat Peterson.
Põhikirjale kirjutasid alla esindajad:
esiteks Tallinna maleva Lõuna malevkonna poolt Reintam, Trumm, Peterson, Teetsov ja Jürgens.
teiseks Tallinna Politsei spordiringi poolt …?
kolmandaks piirivalve Ohvitseride kogu poolt Ergmann

3. aprillil 1931 valiti liidu ajutise juhatuse abiesimeheks Trumm (lõunamalevkond).
26. aprillil 1931 toimus Tallinnas Liidu peakoosolek kus valiti alaline juhatus. Seal hulgas liikmena Trumm (lõunamalevkond). Revisjoni komisjoni hulka valiti Reintam (lõunamalevkond). Liidu kodukorra väljatöötamise komisjoni valiti ka Peterson (lõunamalevkond).

Võistlus: Kaitseliidu Harju maleva ja Tallinna maleva ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri 2020. aasta laskevõistlus Harjumaa Omavalitsuste Liidu rändkarikale
Toimus: Männiku lasketiir 06. oktoober 2023a.
Tulemused

Võistlus: Kaitseliidu Tallinna Maleva karikavõistlused laskmises 2023
Toimus: Männiku lasketiir 24. august 2023a.
Tulemused

Võistlus: Kaitseliidu Tallinna Maleva meistrivõistlused laskmises 2023
Toimus: Männiku lasketiir 25. – 28. mai 2023a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna ÜK T/K meistrivõistlused 2023
Toimus: Männiku lasketiir 25., 26. ja 27. mai (ning 17., 21., 22., 23. august ) 2023 a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna ÜK meistrivõistlused V/K relvadest 2023
Toimus: Männiku lasketiir 25., 26. ja 27. mai 2023 a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna õhk 2023
Toimus: Männiku lasketiir 12-15 aprill 2023 a.
Tulemused

Võistlus: KL Tallinna maleva KV (karikavõistluste) tulemused 2022
Toimus: 25.-28. august 2022a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna ÜK meistrivõistlused V/K relvadest 2022
Toimus: Männiku lasketiir 25.- 28. mai 2022a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna ÜK T/K meistrivõistlused 2022
Toimus: Männiku lasketiir 16., 18. ja 21. mai 2022a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna õhk 2022
Toimus: Männiku lasketiir 04. – 09. aprill 2022a.
Tulemused

Võistlus: 2021a. Kaitseliidu Tallinna Maleva Karikavõistlused laskmises
Toimus: Männiku lasketiir 24. – 28. august 2021a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna õhk 2021
Toimus: Männiku lasketiir 10. märts – 06. juuni 2021a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna ÜK meistrivõistlused V/K relvadest 2021
Toimus: Männiku lasketiir 25. – 29. mai 2021a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna ÜK T/K meistrivõistlused 2021
Toimus: Männiku lasketiir 17. – 22. mai 2021a.
Tulemused

Võistlus: Tallinna maleva 2021 aasta meistrivõistlused laskmises
Toimus: Männiku lasketiir 24. – 29. mai 2021a.
Tulemused

Võistlus: Kaitseliidu Harju maleva ja Tallinna maleva ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri 2020. aasta laskevõistlus Harjumaa Omavalitsuste Liidu rändkarikale
Toimus: Männiku lasketiir 02. oktoober 2020a.
Tulemused

Võistlus: Harju OVL 2020.a. karikavõistlus laskmises
Toimus: Männiku lasketiir 02. oktoober 2020a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna ÜK T/K meistrivõistlus
Toimus: Männiku lasketiir 16. 18. ja 20. juuni 2020a.
Tulemused

Võistlus: Kaitseliidu Tallinna Maleva Karikavõistlused laskmises
Toimus: Männiku lasketiir 25. – 29. august 2020a.
Tulemused

Võistlus: Tallinna maleva meistrivõistlused laskmises
Toimus: Männiku lasketiir 25. – 30. mai 2020a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna ÜK meistrivõistlus V/K relvadest
Toimus: Männiku lasketiir 26. – 30. mai 2020a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna Õhk
Toimus: Männiku lasketiir 10.-16. märts 2020a.
Tulemused

Lõuna ÜK 2024a. meistrivõistlused laskmises ja 2024a.  LÜK parimate laskurite väljaselgitamine.

 Ü l d j u h e n d

Eesmärk
Propageerida laskmist Lõuna ÜK liikmete hulgas ja võimaldada neil klassinormide täitmist.

Osavõtjad
Lõuna ÜK isikkoosseis.

Võistluste programm

40  lasku õhupüss
40  lasku õhupüstol
3×10  lasku automaat AK4; Galil AR; R20; AG3 või M14
30  lasku 300 m lamades AK4; Galil AR; R20; AG3 või M14
20  lasku sõjapüstol 9 mm
30  lasku v/k püss lamades
30  lasku v/k püstol

Aeg ja koht
Võistlused toimuvad vastavalt kinnitatud ajakavale


40  lasku õhupüss
40  lasku õhupüstol

10 – 13.04.2024    koos    Männiku  Õhk võistlusega. Algus hommikuti kell 10.00.
Läbiviimise paik Männiku lasketiir


3×10  lasku automaat Galil AR; R20; AK4; M14või AG-3
20  lasku   t/k sõjapüstol  9 mm

15.05.2024 I vahetus kell 10.00
16.05.2024 I vahetus kell 16.00
19.05.2024 I vahetus kell 10.00
21.05.2024 I vahetus kell 10.00


Läbiviimise paik Männiku lasketiir


30 lasku 300 m lamades AK4: AG3; Galil AR; R20 või M14

23.- 25.05.2024  koos  maleva  meistrivõistlustega. Algus hommikuti kell 10.00.
Läbiviimise paik Männiku lasketiir


30  lasku v/k püss lamades
30  lasku v/k  püstol

23.- 25.05.2024  koos  maleva  meistrivõistlustega. Algus  hommikuti   kell  10.00. Läbiviimise paik Männiku lasketiir                                        

Majandamine
Relvade, laskemoona ja elektrooniliste seadeldistega varustab võistlejaid Kaitseliit. Vastavalt vajadusele: on lubatud  kasutada isiklikke relvi ja laskemoona mis on kehtivate määruste pärased.    

Läbiviimine
Võistlused viib läbi määratud kohtunikekogu koos LÜK laskespordi  aktiiviga  vastavalt  kehtivatele  laskmise  (laskespordi) määrustikele.                                                                

Autasustamine
Igal võistlusalal I,  II  ja  III koha saavutanud võistlejad, naised ja mehed eraldi, autasustatakse diplomiga võimalusel medaliga. Harjutustes startinute arv  alla kolme likvideerib medalite väljastuse.
Automaadi harjutuse võitjat  ja sõjapüstoli harjutuse võitjat autasustatakse rändkarikaga.

LÜK,- aasta parim laskur 2024
Kandidaadid  esitatakse   LÜK   laskespordi  aktiivi  poolt  komisjonile   koosseisus   Alar Nigul,  Taivo Kruuspan  ja   Jüri Kilvits. Selgitatakse  välja  aasta   parim laskur,  laskur 2  ning  laskur 3. Esitluse  aluseks   võetakse   LÜK,  Tallinna maleva,   KL,   Eesti, Euroopa  ja  maailmameistrivõistlused  ning  olümpiamängud.

Vanuseklassid:
noored,  juuniorid,  täiskasvanute põhiklass  ja   seenioride klassid kõik  individuaal  arvestuses  (vastavalt võistluste  juhenditele).

Komisjoni liikmetel juhinduda juhisest:  lisa 1

Parim laskur autasustatakse rändkarikaga  millel on kanded parima laskuri kui ka laskur  2  ja  laskur  3 kohta,  alates 2015. aastast.

Juhend tehakse LÜK isikkoosseisule teatavaks kompanii üldlisti kaudu laskespordi osas „juhendid”.

Kandidaatide esitamiseks kehtestatud nõuded:
Olümpiamängud, Maailma, Euroopa, Eesti, KL, Tallinna maleva ja LÜK meistrivõistlustel  saavutatud  I,  II ja III  koht.

Kõigi tekkivate küsimustega palun pöörduda Jüri Kilvits’a poole
GSM  534 271 99    j.kilvits[at]gmail.com             

Kompanii pealik        Andres Tehver
GSM  581 00041


 Lisa 1

Aasta parim laskur, laskur  2  ja  laskur 3 välja selgitamiseks lähtutakse allpool olevast  juhisest kus paremuse arvestamisel arvestatakse saavutatut alljärgnevas järjekorras:                                       

Lisateave, – saavutatu valikud         (1) – (7)
Olümpiamängud                             (1)
Euroopa meistrivõistlused               (3)
Eesti meistrivõistlused                     (4)
Maailmameistrivõistlused              (2)
KL meistrivõistlused                        (5)
Tallinna maleva meistrivõistlused   (6)
Lõuna ÜK meistrivõistlused            (7)

Kui laskurite saavutustes esineb absoluutne võrdsus siis paremaks loetakse  laskur  kellel on  parem saavutus  LÜK meistrivõistlustel harjutuses 3×10 automaadist laskmisel.

Arvestusse ei kuulu võistkondlikud saavutused.

Laskuri mitte osalemisel Tallinna maleva  või Lõuna ÜK meistrivõistlustel laskespordi aktiivi poolt komisjonile ei esitata. (komisjonile esitlemiseks peab olema startinud  vähemalt üks kord eespool nimetatud võistlustel).                                      .

Categories: Uncategorized