Parim laskur 2019

2019 aastal oli Lõuna Üksik-Kompanii parim laskur Peeter Olesk ja talle omistati üldkoosolekul pidulikult  rändkarikas ja medal.

Laskespordi ajaloost

Lõuna malevkond (ÜK) andis oma panuse Kaitseliidu ja üldse Eesti laskespordi arengusse.
Seoses Eesti Kaitseliidu loomisega 1924-1925 aasta vahetusel omandasid endile laskerelvi kümned tuhanded kodanikud. Neil tuli nüüd tegemist teha ka nende käsitlemisega ja laskmisega. Organisatoorselt ei suudetud paari esimese aasta jooksul siiski midagi erilist korda saata.

Tekkis mõte arendada laskmist sportliku arengu suunas. Nii lülitatigi Kaitseliidu päevade programmi 1926-1927 aastatel ka laskevõistlused. 1927 lõpp 1928 algus osutusid Eesti rahvusliku laskmise alguseks.

Kaitseliidus pandi maksma laskesportlikule alusele rajatud laskesüsteem ja alus võistluslaskmise liikumisele,- teerajajaks oli siin põhiline Tallinna malev (Tallinna malevas tegutses ka juba las- kespordiklubi). Tallinna malev korraldas esimese laskmise võistluse Helsingi malevaga. Kõik Eesti kaitseorganid kaitsevägi, kaitseliit, politsei ja piirivalve tegutsesid nüüd laskmise alaga. Puudus aga ühine esindatus, mille paikapanekuks jõutakse 10.novembril 1930 toimunud koosolekul Tallinna maleva kutsel olid esindatud kaitseväe, kaitseliidu, piirivalve, politsei ja jahimeeste seltside esindajad. Koosolekul moodustati Eesti Laskurite Liit. Liidu põhikiri koostati 15 jaanuar 1931 ja see kinnitati 24.märtsil 1931. Selle komisjoni liige oli ka üks meie malevkonna juhatuse liige,- advokaat Peterson.
Põhikirjale kirjutasid alla esindajad:
esiteks Tallinna maleva Lõuna malevkonna poolt Reintam, Trumm, Peterson, Teetsov ja Jürgens.
teiseks Tallinna Politsei spordiringi poolt …?
kolmandaks piirivalve Ohvitseride kogu poolt Ergmann

3. aprillil 1931 valiti liidu ajutise juhatuse abiesimeheks Trumm (lõunamalevkond).
26. aprillil 1931 toimus Tallinnas Liidu peakoosolek kus valiti alaline juhatus. Seal hulgas liikmena Trumm (lõunamalevkond). Revisjoni komisjoni hulka valiti Reintam (lõunamalevkond). Liidu kodukorra väljatöötamise komisjoni valiti ka Peterson (lõunamalevkond).

Võistlus: Kaitseliidu Harju maleva ja Tallinna maleva ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri 2020. aasta laskevõistlus Harjumaa Omavalitsuste Liidu rändkarikale
Toimus: Männiku lasketiir 02. oktoober 2020a.
Tulemused

Võistlus: Harju OVL 2020.a. karikavõistlus laskmises
Toimus: Männiku lasketiir 02. oktoober 2020a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna ÜK T/K meistrivõistlus
Toimus: Männiku lasketiir 16. 18. ja 20. juuni 2020a.
Tulemused

Võistlus: Kaitseliidu Tallinna Maleva Karikavõistlused laskmises
Toimus: Männiku lasketiir 25. – 29. august 2020a.
Tulemused

Võistlus: Tallinna maleva meistrivõistlused laskmises
Toimus: Männiku lasketiir 25. – 30. mai 2020a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna ÜK meistrivõistlus V/K relvadest
Toimus: Männiku lasketiir 26. – 30. mai 2020a.
Tulemused

Võistlus: Lõuna Õhk
Toimus: Männiku lasketiir 10.-16. märts 2020a.
Tulemused

Lõuna ÜK 2021a. meistrivõistlused laskmises ja 2021a.  LÜK parimate laskurite väljaselgitamine.

 Ü l d j u h e n d

Eesmärk:
Propageerida laskmist Lõuna ÜK liikmete hulgas ja võimaldada neil klassinormide täitmist.

Osavõtjad:
Lõuna ÜK isikkoosseis.

Võistluste programm:
40  lasku õhupüss
40  lasku õhupüstol
3×10  lasku automaat   Galil; AK4 või AG3
30  lasku 300 m lamades AK4; AG3 või M14
20  lasku teenistuspüstol 9 mm
30  lasku v/k püss lamades
30  lasku v/k püstol

Aeg ja koht:
Võistlused toimuvad vastavalt kinnitatud ajakavale

40  lasku õhupüss
40  lasku õhupüstol
08 – 12.03.2021 koos Männiku Õhk võistlusega.
Algus hommikuti kell 10.00
Läbiviimise paik Männiku lasketiir

3×10  lasku automaat Galil; AK4 või AG-3
20  lasku   t/k teenistuspüstol  9 mm
22.05.2021  kell 14.00  põhivõistlus,
eelvõistlus 17.05.2021  kell 10.00 
„        19.05.20.21  ”    09.00
„        20.05.2021   ”    15.00
Läbiviimise paik Männiku lasketiir

30 lasku 300 m lamades AK4: AG3 või M14
27.- 29.05.20201  koos  maleva  meistrivõistlustega

30  lasku v/k püss lamades
30  lasku v/k  püstol
27.- 29.05.2021  koos  maleva  meistrivõistlustega.
Algus  hommikuti   kell  10.00
Läbiviimise paik Männiku lasketiir                                        

Majandamine:
Relvade ja laskemoona ja märklehtedega varustab võistlejaid Kaitseliit.Vastavalt vajadusele: on lubatud  kasutada isiklikke relvi ja laskemoona mis on määruste  pärased.    

Läbiviimine:
Võistlused viib läbi määratud kohtunikekogu koos LÜK laskespordi  aktiiviga  vastavalt  kehtivatele  laskmise  (laskespordi) määrustikele.                                                                

Autasustamine:
Igal võistlusalal I,  II  ja  III koha saavutanud võistlejad, naised ja mehed eraldi, autasustatakse diplomiga võimalusel medaliga. Harjutustes startinute arv alla kolme likvideerib medalite  väljastuse.
Automaadi harjutuse võitjat  ja teenistuspüstoli harjutuse võitjat autasustatakse rändkarikaga.

LÜK,- aasta parim laskur 2021:
Kandidaadid  esitatakse   LÜK   laskespordi   aktiivi  poolt  komisjonile   koosseisus  Alar Nigul, Taivo Kruuspan  ja  Mart Puusepp. Selgitatakse  välja  aasta   parim laskur,  laskur  2  ning  laskur  3. Esitluse  aluseks   võetakse   LÜK,  Tallinna maleva,   KL,   Eesti, Euroopa  ja  Maailma meistrivõislused  ning  Olümpiamängud.

Vanuseklassid:
noored,  juuniorid,  täiskasvanute põhiklass  ja   seenioride klassid
kõik  individuaal  arvestuses  (vastavalt võistluste  juhenditele).   

Komisjoni liikmetel juhinduda juhisest:  lisa 1
Parim laskur autasustatakse rändkarikaga  millel on kanded parima laskuri kui ka laskur  2  ja  laskur  3 kohta,  alates 2015. aastast.

Juhend tehakse LÜK isikkoosseisule teatavaks kompanii üldlisti kaudu laskespordi osas „juhendid”.                                                  

Kandidaatide esitamiseks kehtestatud nõuded: Olümpia mängud, Maailma, Euroopa, Eesti, KL, Tallinna maleva ja LÜK meistrivõistlustel  saavutatud  I,   II ja III  koht.

Kõigi tekkivate küsimustega palun pöörduda Jüri Kilvits’a poole
GSM  53427199    j.kilvits@gmail.com
Kompanii pealik        Alar Nigul
GSM  5050780                                                            

 Lisa 1

Aasta parim laskur, laskur  2  ja  laskur 3 välja selgitamiseks lähtutakse allpool olevast  juhisest kus paremuse arvestamisel arvestatakse saavutatut alljärgnevas järjekorras:                                       

Lisateave, – saavutatu valikud         (1) – (7)
Olümpia mängud                            (1)
Maailma meistrivõistlused              (2)
Euroopa meistrivõistlused               (3)
Eesti meistrivõistlused                     (4)
KL meistrivõistlused                        (5)
Tallinna maleva meistrivõistlused   (6)
Lõuna ÜK meistrivõistlused            (7)

Kui laskurite saavutustes esineb absoluutne võrdsus siis paremaks loetakse  laskur  kellel on  parem saavutus  LÜK meistrivõistlustel harjutuses 3×10 automaadist laskmisel.

Arvestusse ei kuulu võistkondlikud saavutused.

Laskuri mitte osalemisel Tallinna maleva või Lõuna ÜK meistrivõistlustel laskespordi aktiivi poolt komisjonile ei esitata.                                      

Categories: Uncategorized